[ ]

Pokyny

Čo: orientačný beh pre každého
Kedy: na Deň otcov, 16. 6. 2013 od 15:00
Kto: ktokoľvek - deti, rodičia, rodičia s deťmi
Kde: Park SNP v Líščom údolí (pozri mapku)


Pozri na väčšej mape  

Na preteky sa treba prihlásiť, aby sme vedeli, koľko máp treba vytlačiť. Na mieste sa bude dať prihlasovať len v obmedzenom množstve.

Registrácia: od 15:00

Štart: medzi 15:00 až 16:30
Štart a cieľ sa nachádzajú v blízkosti centra pretekov.


Lúčková trať: 7 kontrolných stanovíšť s obrázkami, ktoré budú umiestnené v priestore lúky v Líščom údolí. Všetky kontroly budú viditeľné, takže rodič môže samostatne pretekajúce dieťa sledovať po celý čas. Lúčková trať je určená pre deti do cca 8-9 rokov, pre starších je už príliš jednoduchá.

Mapa: Líščie údolie, mierka 1 : 1 000

Dĺžka trate: 350 m, prevýšenie 0 m


Lesná trať ľahšia: Približne 10 kontrolných stanovíšť s obrázkami, ktoré budú umiestnené v lese a v priestore lúky v Líščom údolí. Trať bude vedená po chodníčkoch, je možné preteky absolvovať aj vo dvojici s rodičom, prípadne starším súrodencom.

Mapa: Líščie údolie, mierka 1 : 5 000

Dĺžka trate: 1,8 km, prevýšenie 68 m


Lesná trať dlhšia: Približne 10 kontrolných stanovíšť s číslami, ktoré budú umiestnené v lese. Trať nebude vedená len po chodníčkoch, a bude si vyžadovať trocha uvažovania nad mapou. Aj tieto preteky je možné absolvovať vo dvojici s rodičom, prípadne starším súrodencom. Táto trať nie je určená pre začiatočníkov, odporúča sa aj buzola. Niekoľko buzol bude k dispozícii na zapožičanie.

Mapa: Líščie údolie, mierka 1 : 5 000

Dĺžka trate: 2,3 km, prevýšenie 90 m


Pretekári na registrácii obdržia mapu. Treba nájsť kontrolné stanovištia s obrázkami a označiť ich klieštikmi do mapy.

Pretekár môže štartovať v ľubovoľnom čase, ktorý sa mu vpíše do mapy na štarte.

V cieli sa do mapy zapíše konečný čas a každý pretekár dostane nápoj a malú odmenu.

Ceny a výsledky:
Každý pretekár obdrží po dobehnutí diplom a malú odmenu. Víťazov nebudeme vyhlasovať, stane sa ním každý, kto našu trať zvládne. Celkové poradie bude po pretekoch zverejnené na tejto webovej stránke v sekcii Výsledky.

Lúčková trať bude veľmi jednoduchá a zvládnu ju bez problémov aj predškoláci. Lesná trať bude o niečo náročnejšia, ale dieťa s doprovodom ju zvládne bez problémov. Kondične nebudú náročné, dajú sa prejsť aj krokom. Pokúsime sa zabezpečiť buzoly na zapožičanie. K dispozícii bude aj skúsený orientačný bežec, ktorý vysvetlí a poradí, ako zorientovať mapu, ako postupovať medzi kontrolami a ako čítať mapu.

Dodatok:
Chýbajúca kontrola neznamená diskvalifikáciu, ale pridáme k nameranému času 5 trestných minút.  
 
 

Stavba tratí: Rado Jonáš, ŠK Sandberg